Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Terminy realizacji działań reklamowych

Klient powinien się zastanowić, czy dysponuje odpowiednimi środkami na podjęcie działań reklamowych. Ograniczenia budżetowe mogą spowodować, iż pewne nośniki reklamy okażą się niedostępne (np. telewizja), a ich wykorzystanie powinno być rozłożone w czasie (postępowanie etapowe: reklama prasowa, folder, reklama radiowa, telewizyjna).

Terminy realizacji działań reklamowych, zwłaszcza dużych i kosztownych kampanii, mogą być niekiedy bardzo długie i należy to wcześniej uwzględnić. Na przykład we Francji przyjmuje się, że bardzo duże kampanie reklamowe w środkach masowego przekazu (głównie telewizji) mogą być realizowane, licząc od momentu nawiązania pierwszych kontaktów z klientem do rozpoczęcia kampanii, po upływie nawet 7-9 miesięcy. Dlatego też działanie tego typu należy przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem.

W Polsce, w większości przypadków (z wyłączeniem kampanii bardzo dużych sprywatyzowanych przedsiębiorstw) będziemy mieć do czynienia z działaniami mniej spektakularnymi i skoncentrowanymi w czasie. Mało który przedsiębiorca (drobny lub średni) jest obecnie gotów do przeprowadzenia większej i bardzo różnorodnej kampanii reklamowej.

Etap I – określanie wartości marki (brand equity audit). Zgodnie z definicją wartość marki jest to ocena marki wystawiona przez klientów i dystrybutorów w odniesieniu do marek konkurencyjnych w badanym okresie. Ten wstępny etap, służący określeniu aktualnej wartości marki i czynników, które mają znaczący wpływ na jej wartość, ma na celu opracowanie najbardziej skutecznej strategii medialnej na przyszłość. Etap ten nie stanowi analizy rynku, jesteśmy bowiem zainteresowani tylko tym, w jaki sposób konsumenci myślą o marce i jak ją postrzegają na tle marek konkurencyjnych współwystępujących na rynku.

Podstawowym celem jest skonstruowanie opisu zidentyfikowanych postaw i ocen konsumentów w stosunku do danej marki i określenie wartości marki na podstawie racjonalnych i emocjonalnych elementów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.