Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Trening kierowniczy

Podobny sposób doskonalenia zapewnia wiele innych rodzajów treningu kierowniczego. Jedną z jego najnowszych wersji jest tzw. trening potencjału kierowniczego tj. rozwijanie zdolności do odgrywania ról kierowniczych [51]. Metoda ta bazuje na założeniu o ważności ról społecznych, szczególnie ról związanych z zachowaniem kierownika w organizacji i wymaganiami organizacyjnymi, oraz na przyjętej strukturze potencjału kierowniczego. Ogólnie biorąc, potencjał ten konstytuuje zbiór czterech cech: cechy biologiczne (fizyczny organizm), osobowościowe, wiedza oraz umiejętności kierownicze. Trening potencjału kierowniczego polega na oddziaływaniu na wszystkie jego elementy za pomocą odpowiednich technik (zob. rys. 14). Akcentowanie któregoś z nich i wybór struktury wyzyskanych technik zależy od celu treningu, ten zaś powinien pozostawać w związku z odgrywanymi rolami kierowniczymi, stosownie do wymagań stanowiska.

Zaprezentowane sposoby doskonalenia kadry są wyrazem ciągłych poszukiwań optymalnych rozwiązań i pewnej ewolucji w tym względzie. Nie sposób omówić je wszystkie. Wypada jedynie wspomnieć jeszcze o licznych formach szkolenia poza pracą, mających na ogół luźny związek z warunkami występującymi w firmach. Chodzi nade wszystko o doskonalenie kadry przez ośrodki specjalistyczne, zwłaszcza wyższe uczelnie i szkoły zarządzania (menedżerskie), w formie różnych kursów, studiów podyplomowych itd. Mają one znaczenie zwłaszcza w procesie rozwijania „narybku” kierowniczego. Zlecając przeprowadzenie takich kursów czy wysyłając swoich pracowników na studia menedżerskie, kierownictwo organizacji (odpowiednie służby) musi mieć świadomość celów i kosztów takiego przedsięwzięcia i płynących z tego pożytków. Chodzi, najkrócej mówiąc, o to, żeby decyzja dotycząca szkoleń, powiązana z celami organizacji i wynikająca z jej potrzeb (planów szkolenia), była przy tym dobrze osadzona w systemie zarządzania kadrami i w systemie rozwoju kadry.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.