Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

TREŚĆ POTRZEB

– Treść potrzeb ocenić można na podstawie trzech poziomów analizy, dotyczących:

– 1) celów podstawowych organizacji,

– 2) wyborów o charakterze politycznym, organizacyjnym i technologicznym oraz ich konsekwencji w zakresie stuktury zadań,

– 3) aktualnego powiązania między stanowiskami pracy i funkcjami.

Te trzy poziomy analizy stanowią trzy rodzaje filtrów, które pomagają określić każdy w swoim zakresie: znaczenie strategiczne potrzeb, ich miejsce w logice organizacji pracy, ich konkretne umieszczenie w systemie zatrudnienia i struktur hierarchicznych.

Analiza nie powinna być ani zbyt ogólna, ani zbyt techniczna. Trzeba uwzględnić to, czego się wymaga, i to, co może pozostać do uznania osoby, która w przyszłości zajmie dane stanowisko pracy. Przed negocjacjami z zainteresowanymi należy określić funkcje podstawowe stanowiska pracy, główne zadania, które ma do spełnienia w strukturze organizacyjnej, więzi z innymi stanowiskami i członkami organizacji, przewidywane widełki płac.

Wymagane na danym stanowisku kwalifikacje powinny być bardzo dokładnie określone. Na przykład w odniesieniu do kadr kierowniczych trzeba rozważyć, jakiego rodzaju kompetencji oczekuje się od kandydata, zarówno pod względem ich różnorodności, jak i głębokości oraz w zależności od zakresu działania, odpowiedzialności finansowej łub strategicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.