Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Trudności związane z pełnieniem funkcji szefa produktu

Zorganizowanie samej komórki marketingowej przez szefów produktów lub szefów rynków w taki sposób, jak to zostało przedstawione, pozwala na przypisanie każdemu produktowi lub rynkowi kierownika, gwarantującego spójność i skuteczność podejmowanych działań. Jest to podstawowy powód, dla którego ten rodzaj organizacji jest wykorzystywany przez olbrzymią większość przedsiębiorstw. Równocześnie stosowaniu tej formy organizacji towarzyszą jednak pewne trudności.

Szefowie produktów poświęcają wiele czasu na prace koncepcyjne związane z planowaniem marketingowym oraz kontrolą i koordy nacją. Z tego powodu narażeni są często na ryzyko utraty bliskiego kontaktu z rzeczywistością rynkową. Dotyczy to zwłaszcza kontaktów z dystrybutorami oraz z finalnymi użytkownikami produktów. Dostrzegać to może przede wszystkim dyrekcja działu handlowego, która w odróżnieniu od nich znajduje się w ciągłym kontakcie z realiami rynku.

W celu uniknięcia tego typu zagrożeń niedoinformowania niektóre przedsiębiorstwa wymagają od szefów produktu poświęcania znacznej części czasu na towarzyszenie sprzedawcom w ich wizytach u klientów. Szefowie produktów powinni więc regularnie odwiedzać sklepy i uczestniczyć aktywnie w badaniach konsumentów (poprzez towarzyszenie ankieterom, pomoc w organizowaniu dyskusji grupowych itd.).

Główną trudnością i obciążeniem szefów produktu jest ponoszenie przez nich dużej odpowiedzialności przy bardzo małych uprawnieniach decyzyjnych. Szef produktu odpowiedzialny jest za dobrą sprzedaż powierzonego mu artykułu. Oceniany jest za wypracowany udział produktu w rynku, za wielkość jego sprzedaży i za udział, jaki ma w tworzeniu zysku firmy. W niektórych przedsiębiorstwach istnieje nawet zwyczaj mówienia o szefach produktów, że są minidyrek- torami naczelnymi dla produktów, które zostały im powierzone. Są oni bowiem oceniani według wyników rynkowych osiągniętych przez te produkty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.