Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

TWORZENIE I KIEROWANIE PLANEM KSZTAŁCENIA

Tradycyjną metodą kierowania procesem kształcenia jest opracowywanie jego rocznych planów i realizacja wynikających z nich działań. Wyróżnia się w tym następujące etapy:

Etap analizy potrzeb. Etap określania celów, wraz wyborem opcji dydaktycznych, logistycznych i finansowych. Etap ten obejmuje także poszukiwanie wyspecjalizowanych zewnętrznych organizacji prowadzących kształcenie, które powinny uczestniczyć w opracowaniu programów.

Plan kształcenia jest syntetycznym dokumentem przedstawiającym wybory dotyczące rodzaju przedsięwzięć, ich dokładne cele, uczestników i harmonogram realizacji. Plan ten jest corocznie analizowany przez radę przedsiębiorstwa. W firmach zatrudniających powyżej 200 pracowników rada tworzy komisję ds. kształcenia, która przygotowuje analizy będące podstawą konsultacji z partnerami procesu kształcenia, dotyczące:

– czasu realizacji przedsięwzięć, organizacji sesji kształcenia, problemów logistyki (kontaktów z uczestnikami kształcenia, lokali, hoteli i przemieszczania się, technicznych warunków pracy, wydatków), kontroli procesu dydaktycznego w trakcie sesji i po ich ukończeniu:

– ogólnej oceny wyników kształcenia.

Treść planu powinna być spójna (między oczekiwaniami indywidualnymi, potrzebami poszczególnych części przedsiębiorstwa i jego strategią), lecz także dostępna dla uczestników (kształcenie powinno być zrozumiałe, zadowalające i operacyjne). Należy unikać:

– nieprawidłowego określania celów, niespójnych ekip koncepcyjnych, źle zorganizowanych i nie znających dostatecznie potrzeb kształcenia:

– pomijania potrzeb indywidualnych uczestników kształcenia:

– rozproszenia budżetu kształcenia (chcąc usatysfakcjonować wszystkich, nie satysfakcjonuje się nikogo):

– arbitralnego rozdzielania różnych kategorii pracowników, ale także zbyt dużego nacisku na ich równoważenie.

Dobry plan kształcenia jest projektem spójnym, elastycznym, zachęcającym do uczestnictwa i precyzyjnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.