Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Udział pracowników w zysku

Wiele przedsiębiorstw widzi w udziale pracowników w zysku dobrą odpowiedź na żądania podwyżek płac. Wypłacane sumy, nie mające charakteru płacy, zwolnione są od obciążeń podatkowych i potrącane z zysku podlegającego opodatkowaniu. Ich ogólna suma nie może przekraczać 20% funduszu płac brutto. Wyniki zależą od ustalonych celów. Z jednej strony udział w zysku może być motywujący tylko wtedy, gdy sumy wchodzące w grę są znaczne. Z drugiej, formuły tego udziału muszą być dostatecznie precyzyjne, aby wykazać jego powiązanie z wynikami i rzeczywistym wkładem pracowników. Nie należy dopuścić do tego, aby personel uważał udział w zysku jako płacę lub rabat. Większość porozumień w tym przedmiocie opiera się na kryteriach finansowych (procenty wyników, różne wskaźniki lub wypłaty uwarunkowane przekroczeniem pewnych progów). Formuły pozafinansowe łączą często wydajność z kryteriami jakości (na przykład niezawodność produktów, dotrzymywanie terminów).

Udział pracowników w zysku może być połączony z akcjonariatem poprzez plan oszczędności przedsiębiorstwa, który jest systemem zbiorowego oszczędzania opartym na umowie między przedsiębiorstwem i pracownikami. Pracownicy mogą powierzyć to, co otrzymali z tutułu udziału w zysku na konto oszczędności przedsiębiorstwa. Jeśli dokonają tego w ciągu piętnastu dni, są zwolnieni z podatku od dochodu, w granicach połowy rocznego pułapu ubezpieczenia społecznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.