Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Umiejętność prowadzenia interesów

Na umiejętność prowadzenia interesów składa się w istocie kilkanaście elementów:

– 1. Zdolność do zauważania możliwości strukturalnych, to znaczy budowania lepszych struktur drogą kupowania i sprzedawania przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych.

– 2. Zdolność do zrozumienia istniejących na rynku struktur potrzeb, które mogą być zaspokojone lepiej niż ma to miejsce obecnie.

– 3. Umiejętność funkcjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, która umożliwia maksymalizację zarówno odnoszonych przez klienta korzyści, jak i wartości wewnętrznych.

– 4. Przywództwo polegające na wskazywaniu drogi, którą należy podążać, aby organizacja i ludzie w niej zatrudnieni postępowali zgodnie z tymi wytycznymi. Ponadto przywódca musi być zdolny wytworzyć w organizacji niezbędną motywację.

Umiejętność prowadzenia interesów rozpatrywana w kategoriach ostatniej z wymienionych własności obejmuje niektóre z umiejętności, które musi posiadać demagog. Przywództwo jest związane z licznymi przymiotami, z których wiele ma trudny do uchwycenia charakter. Umiejętność prowadzenia interesów i przywództwo to nie to samo, chociaż istnieją pewne cechy wspólne. Zbyt często mamy do czynienia z ludźmi mającymi zmysł do interesów, ale nie posiadającymi zdolności do wzbudzania entuzjazmu. Z tego powodu nie są oni w stanie zbudować organizacji wykorzystującej ich talent do prowadzenia interesów.

Przedstawione rozważania odnoszą się również do sytuacji różnych od tej, z którą mamy do czynienia w przypadku prowadzenia interesów. Czy Adolf Hitler był dobrym przywódcą? Na to pytanie można odpowiedzieć na wiele sposobów, ale rzeczą naprawdę interesującą jest już samo postawienie tego pytania. Ilustruje bowiem ono różnicę między umiejętnością do inspirowania ludzi i organizacji a przywództwem polegającym na wytyczeniu kierunku lub określeniu strategii. Strategia Hitlera była nadzwyczaj skuteczna aż do roku 1942, to znaczy w krótkim okresie. W ujęciu średnioterminowym można ją ocenić jako katastrofalną. Jeśli uwzględnimy odpowiednio długi horyzont, to dane świadczą o tym, że Niemcy Zachodnie ’ są dzisiaj jednym z najbardziej liczących się narodów świata. A zatem pytanie to dotyczy zależności – dalekiej od wyjaśnienia – między zdolnościami, które cechują przywódcę, a zdolnościami do działań strategicznych i horyzontem czasowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.