Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Wsparcie ze strony współpracowników

Na zaangażowanie pracowników wpływa również poziom wsparcia, który otrzymują od przełożonego i organizacji. Wsparcie ze strony organizacji dotyczy ogólnego przekonania, że w firmie dostrzegany i doceniany jest wkład poszczególnych pracowników w wykonywanie zadań oraz, że organizacja troszczy się o zatrudnione osoby . Pracownicy otrzymujący odpowiednie wsparcie od organizacji, odpłacają się jej realizacją celów na oczekiwanym poziomie.

Wsparcie ze strony bezpośredniego przełożonego jest postrzegane, jako część wsparcia otrzymywanego od organizacji. Uwarunkowane jest to powszechnością oferowania wsparcia w ramach firmy i nastawieniem na promowanie zachowań wspierających wśród kadry menedżerskiej. Kluczową rolę w kreowa niu poczucia wsparcia odgrywają menedżerowie najniższego szczebla. Od ich umiejętności i zachowania zależy, czy pracownicy uznają, że organizacja daje im poczucie bezpieczeństwa czy też nie. Podejście kierowników warunkuje chęci pracowników do eksperymentowania, mogącego prowadzić do poprawy wyników, ale również narażającego ich na ryzyko błędu, wynikającego z postępowania w sposób niewypróbowany wcześniej.

Do właściwego wykonywania pracy, pracownikowi niezbędne jest odpowiednie poczucie bezpieczeństwa, czyli możliwość realizacji powierzonych zadań ze świadomością, że pewne błędy zostaną mu wybaczone . Badania pokazują, że na poziom poczucia bezpieczeństwa kluczowy wpływ mają wspierające i dające poczucie zaufania relacje interpersonalne oraz promująca poczucie bezpieczeństwa kadra menedżerska. Pracownicy czuli się bezpiecznie w firmach, które pozwalały swoim pracownikom na eksperymentowanie i próbowanie nowych rozwiązań, ryzykując brak powodzenia, bez strachu przed negatywnymi konsekwencjami . Wyniki badań pokazują, że brak takiego wsparcia wpływa na wypalenie zawodowe .

Dodatkowo poziom zaangażowania wzmacniany jest przez wsparcie ze strony współpracowników. Organizacje, w których doceniana i promowana jest współpraca i wymiana informacji tworzą lepsze warunki do zaangażowania, niż firmy nastawione na wyniki indywidualne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.