Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

Aby ukształtować i wybrać właściwą politykę społeczną w procesie kierowania ludźmi, trzeba wyjść od codziennego funkcjonowania organizacji. Zmiany przyzwyczajeń i nawyków można dokonywać tylko krok po kroku, uzyskując akceptację poprzez ich zrozumienie wewnątrz organizacji. W przeciwnym razie osłabia się współdziałanie społeczne i zwiększa konflikty lub opory przeciwko zmianom.

Kiedy sytuacja organizacji jest trudna lub istniejące siły okopały się w swoich bastionach wskazane jest postępowanie zdecydowane. Strategia w stosunku do ludzi powinna być stanowcza i szybka, podobnie jak podczas operacji chirurgicznej. Po dokonaniu cięcia trzeba zastosować odpowiednie środki rekonwalescencji organizmu społecznego, aby odnalazł on swoją aktywność (np. zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, zastosować bodźce materialne lub rozszerzyć niezależność działania). Czasem lepiej jest wprowadzić zmiany z udziałem pracowników. Stosuje się wówczas metody uwzględniające (szerzej na ten temat w rozdz. X): Istniejące w organizacji siły społeczne. Niektóre z nich nie ułatwiają sprawy: na przykład widoczna anarchia, gdy oficjalna (formalna) władza nie istnieje, ale jednocześnie istnieją bastiony indywidualistów i „zastrzeżone rewiry”, autorytarny styl kierowania, władza chroniąca się za sztywnymi formalnymi zasadami i utrzymywana przez tych, którzy je tworzą. Inne style sprawowania władzy w organizacjach są bardziej otwarte: na przykład technokracja (władza technokratów, ekspertów, specjalistów) lub stawianie na pierwszym miejscu pewnego rodzaju kompetencji, w imię których podejmuje się decyzje, lecz również uczestnictwo i współdziałanie, które pozwalają na stosowanie metod motywacji zespołowej i operacyjne delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

Istniejącą w organizacji kulturę. O kulturze organizacji mówiliśmy już w rozdziale poprzednim. Dla jednostki, grupy lub organizacji, jest to ogół idei (wartości, poglądów, opinii) i sposobów działania, które wynikają z doświadczenia i które znajduje się u jednostek, członków grup lub w organizacji. Kultura wpływa w istotny sposób na oceny i postawy. Pewne jej aspekty nie zawsze są uświadomione, ponieważ tkwią głęboko w zachowaniach indywidualnych. Każda kultura jest siłą pozwalającą zrozumieć oraz podzielać zasady i zwyczaje dotyczące pracy. Jest ona również słabością, ponieważ może być źródłem oporów przeciwko zmianom. Poznawanie i uznawanie istniejącej w organizacji kultury oznacza stwarzanie sobie możliwości jej wykorzystania w kierowaniu i stopniowego jej przekształcania tam, gdzie jest to konieczne. Zmiany w sferze kultury organizacji dokonują sie poprzez otwarcie na nowe informacje i na różne postawy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.