Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zaangażowanie pracowników, a charakterystyka organizacji

Indeks zaangażowania pracowników jest najwyższy wśród przedsiębiorstw zatrudniających 250 – 500 pracowników, natomiast najniższy wśród firm o liczbie pracowników w przedziale 501 – 1000. Średnio wyniósł on odpowiednio 79% i 52%. Najwyższy poziom zaangażowania odnotowano wśród przedsiębiorstw o mieszanym kapitale pochodzenia – średnio 72%, mniejszy wśród firm o kapitale zagranicznym – 56% i najniższy wśród spółek polskich – 52%.

Badania pokazały, iż pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze są (z uwagi na wynik średniej) bardziej zaangażowani (IZPO = 75%) od pracowników na pozostałych stanowiskach (IZPO= 64%) – Wykres 1. Wyższe zaangażowanie menadżerów potwierdzają wyniki innych badań prowadzonych w tym obszarze. Taki obraz sytuacji wydaje się być logiczny, wręcz naturalny – aby wymagać zaangażowania od podwładnych, przełożony sam musi wykazać się zaangażowaniem. Jednak nie we wszystkich przedsiębiorstwach można było obserwować podobne zjawisko. W 16% badanych organizacji indeks zaangażowania pracowników na stanowiskach niekierowniczych był wyższy od indeksu zaangażowania pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.