Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

ZAJMOWANIE POZYCJI

Termin zajmowanie pozycji staje się coraz bardziej popularny. Wywodzi się on z żargonu agencji ogłoszeniowych. Warstwa znaczeniowa tego terminu mieści się w strefie granicznej między marketingiem, strategią grupy przedsiębiorstw tworzących portfel i strategią działalności gospodarczej. Gdy nadarzała się ku temu okazja, odgrywał on istotną rolą w ześrodkowywaniu zasobów korporacji, wyznaczając tym samym strategiczny kierunek postępowania. Przykłady działania firmy Volkswagen w Stanach Zjednoczonych („Małe jest piękne”), jak i przedsiębiorstwa powierniczego z Long Island, które z powodzeniem zajęło pozycję banku mieszkańców Long Island, pokazują w jaki sposób zajmowanie pozycji może pomóc przy koncentracji wysiłku na zagadnieniach strategicznych i w rezultacie prowadzić do sukcesu. Pozycję zajmuje się, aby:

– pokazać, jakie są możliwości przedsiębiorstwa,

– poprawić jakość funkcjonowania,

– wyjaśnić funkcjonowanie całości charakteryzującej się wieloma aspektami w połączeniu z więzami organicznymi,

– zapewnić odpowiednie miejsce wyrobu w umysłach wszystkich, do których jest on adresowany.

Zajmowanie pozycji jest zatem przede wszyskim sprawą zmiany postaw, a dopiero w drugiej kolejności – zmiany wyrobu. Co więcej – zajmowanie pozycji oznacza raczej porównywanie, a nie wykazywanie wyższości. Przedsiębiorstwo i jego wyroby są powiązane ze światem, który je otacza: przykładem są związki z konkurentami bądź innymi wyrobami na rynku. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie przypisywać najwyższej jakości tym wyrobom, które wymagają od nas łatwowierności i życzliwego przyjęcia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.