Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zarządzanie marketingowe a koncepcja planu strategicznego

Kluczowa rola tego planu wynika z faktu, iż określa on całą działalność firmy, tzn. rozwój nowego produktu, produkcji i politykę finansową.

– Dział rozwoju nowego produktu musi stworzyć zupełnie nowe produkty łub ulepszone, a więc wersje lepiej przystosowane do potrzeb rynku.

– Dział finansowy musi określić, w jakim stopniu pewne plany marketingowego rozwoju są porównywalne z dostępnymi lub możliwymi do uzyskania zasobami finansowymi. Dział finansowy jest tutaj weryfikatorem realności wykonywania określonych przedsięwzięć.

– Dział produkcji musi określić, w jakim stopniu przyjęte założenia wymagają dyspozycyjności pracowników w zależności od niezbędnych umiejętności zawodowych.

W obecnych warunkach polskiej gospodarki mówienie o planowaniu działalności firmy jest niezbędne. Każdy przedsiębiorca musi prowadzić przewidywania dotyczące wielkości zamówień, wielkości produkcji oraz przepływów finansowych. Z punktu widzenia zarządzania marketingowego, koncepcja planu strategicznego pozwala na:

– stworzenie spójnej wizji rozwoju firmy na rynku, która powinna być znana wszystkim członkom jej kierownictwa,

– ukazanie sytuacji wyjściowej firmy oraz celów, które zamierza ona osiągnąć w warunkach dokonujących się zmian rynkowych,

– lepszą koordynację działań firmy z uwagi na chęć realizacji przyjętego zestawu spójnych celów (założone cele stanowią rodzaj drogowskazu, ułatwiając dokonywanie określonych wyborów),

– zwiększenie elastyczności działania firmy w stosunku do zmian otoczenia rynkowego (konsekwencje pewnych zmian zostały bowiem wcześniej przedyskutowane i przeanalizowane),

– uzyskanie większej konsekwencji i skuteczności w zarządzaniu firmą (możliwość prowadzenia skutecznej kontroli stopnia realizacji przyjętych celów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.