Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zdolność do stosowania narzędzi służących przeprowadzeniu zmiany

Zdolność do opracowania strategii przeprowadzenia zmiany. Proces opracowywania strategii lub jak się czasami mówi – formułowania strategii – należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo: można go bowiem analizować w kategoriach zarówno procesu myślowego czy procesu zdobywania akceptacji przyjętych założeń, jak i procesu twórczego. Większa część książki dotyczy właśnie sztuki strategii.

Zdolność do stosowania narzędzi służących przeprowadzeniu zmiany. Znajomość elementów składowych zarządzania strategicznego oraz posiadanie wiedzy o tradycyjnych nastawieniach do zagadnień strategii stanowię doskonałe wsparcie działań służących dobremu zarządzaniu. Podstawę konstrukcji większości modeli strategicznych tworzą badania operacyjne: zgodnie z nowym sposobem myślenia fakt ten powoduje, że modele te budzą podejrzenia. Jednakże wszechstronne wykształcenie w dziedzinie strategii powinno obejmować, jeśli pominiemy wszystkie inne elementy, znajomość starych i nowych wersji metod wykorzystujących MACIERZE BCG (Boston Consulting Group), MODEL 7S McKINSEY’A oraz KRZYWĄ UCZENIA SIĘ (szczegółowe omówienie tych metod jest podane w części książki poświęconej modelom).

Niektóre z modeli tego typu są nadal frapujące ze względu na zakres wyjaśnianych zjawisk, w szczególności stwierdzenie to można odnieść do pewnych obszarów analizy strategicznej.

Zdolność do realizacji strategii. Cały wysiłek myślowy i zaangażowane zdolności twórcze włożone w opracowanie strategii będą tylko stratą czasu, jeżeli przyjęte koncepcje nie zostaną wprowadzone w życie. Ten na pozór oczywisty wniosek w rzeczywistości nie był przez długi czas rozumiany. Wyjaśnia to nadmierną wagę przypisywaną czasami zagadnieniom realizacji strategii. Na odwrót, działanie, które nie jest wspomagane przez odpowiednią strukturę myślową, jest zazwyczaj po prostu chybione Bieg z dużą prędkością bez podjętej decyzji którędy biec jest w ogólności tak samo bezowocny, jak i prowadzone z dużą mocą rozważania, po których nie następuje działanie.

Innymi słowy, struktura myślowa i zdolność do działania stanowią dwa podstawowe elementy, które muszą występować razem, aby proponowane zmiany zostały doprowadzone do pomyślnego zakończenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.