Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

ZDOLNOŚĆ TWÓRCZA

Badania psychologiczne dotyczące zdolności twórczej skrupulatnie unikały rozpatrywania zagadnienia zdolności do działań nacechowanych przedsiębiorczością jako fragmentu pojęcia zdolność twórcza. Przeciwnie, w ciągu ostatnich piętnastu lat przeważał pogląd, że zdolność twórcza i przedsiębiorczość muszą być starannie rozróżniane jako dwa oddzielne zjawiska.

Teza ta nadal występuje w rozważaniach, chociaż jest ona kwestionowana przez wielu naukowców zajmujących się zagadnieniami zdolności twórczej. Twierdzą oni, że psychologowie nie zrozumieli roli, jaką odgrywa przedsiębiorca w życiu gospodarczym.

Przez twórcze działanie w dziedzinie gospodarczej zazwyczaj rozumie się sumaryczny wynik poczynań wszystkich osób, które odgrywają jakąś rolę w tej dziedzinie. Z jednej strony mamy do czynienia z pracownikiem, który wykonuje określone czynności, a z drugiej z kapitalistą, który je finansuje. Między tymi dwiema skrajnościami można umieścić przedstawiciela kadry kierowniczej, który administruje bieżącymi działaniami.

Jednakże spora grupa naukowców uważa, że przedstawiony obraz ma jedynie charakter statyczny, bowiem koncentruje się na działaniach rutynowych. Nie zawiera zatem żadnych elementów twórczych. W świetle tego wniosku nie wydaje się być może zbyt dziwną obserwacja, że zasadnicza część badań dotyczących zdolności twórczej była nastawiona na odkrycia naukowe, wynalazki w dziedzinie techniki oraz dzieła sztuki.

Jeżeli w literaturze przedmiotu wspomina się jednak człowieka interesu, to jest on widziany jako osoba, która wykorzystuje produkt końcowy działalności twórczej w taki sposób, aby zarobić pieniądze i osiągnąć zysk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.