Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zdolności do przystosowywania się

Kierowanie to zdolność do reagowania na sprzeczności i sprzeciwy, działanie w warunkach niepewności i wielu ograniczeń. W stosunku do ludzi należy również brać pod uwagę relatywność postaw. Wiele osób nie jest bowiem całkowicie wolnych w swych zachowaniach, ponieważ są zależne od warunków (sytuacji) w jakich się znajdują. Trzeba więc unikać ocen absolutnych i raczej zmieniać ich środowisko pracy oraz działać stawiając się w ich położeniu.

Kierujący zasobami ludzkimi powinien umieć się dostosować do swoich partnerów dialogu, ich postaw, przekonań i sposobów działania. Poza tym ważne jest oczywiście respektowanie określonych zasad etycznych. Syntetycznie wyraża je imperatryw kategoryczny Kanta, według którego należy rozważać ludzi w kategoriach celów, a nie tylko jako środki działania. Dla kierujących zasobami ludzkimi oznacza to, iż muszą:

– być sprawiedliwi i uczciwi w swoich działaniach i zachowaniach:

– wnikliwie badać problemy leżące w ich zakresie działania w celu znalezienia możliwie najlepszych rozwiązań w płaszczyźnie technicznej, ekonomicznej i społecznej:

– rozważać głęboko konsekwencje swoich działań dla kierowanych ludzi, chroniąc ich interesy, rozwijając ich potencjalne możliwości i mając na uwadze ich zadowolenie z pracy.

Jeśli chce się optymalizować (tzn. uzyskiwać najlepsze wyniki w danych warunkach) kierowanie zasobami ludzkimi, nie można się jedynie zadowalać konwencjonalnymi bieżącymi działaniami. Niezbędne jest również myślenie strategiczne uwzględniające ludzi i pozwalające ich włączać w politykę organizacji. i Istnieją w tym przedmiocie dwa główne kierunki działań:

Kształtowanie zatrudnienia pod kątem potrzeb organizacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych kwalifikacji i rozwoju karier pracowników. Wzrost sprawności zespołowej przy zachowaniu równowagi kosztów płac poprzez odpowiednie motywowanie ludzi i właściwe rozwiązania organizacyjne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.