Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Źródło przekazu informacji

Ważnym elementem samego procesu komunikowania jest również szum informacyjny, który w dobie dzisiejszego dynamicznego rozwoju różnych źródeł informacji i środków ich przekazu powoduje najczęstsze deformacje przekazywanych treści i znaczeń przekazów.

Specjalista marketingowy konstruując system komunikacji przedsiębiorstwa powinien odpowiedzieć na pięć podstawowych pytań, na podstawie których zostanie następnie zbudowana cała strategia komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Pytania te koncentrują się wokół pięciu zagadnień:2 kto komunikuje, do kogo kieruje się przekaz, co komunikuje, czyli jaka jest treść przekazu, jak komunikuje, jaki jest efekt tych działań komunikacyjnych.

Na początku sformułowania strategii komunikacji ważne jest określenie przez firmę, co będzie źródłem przekazu – reklama, produkty, osoby zarządzające, personel przedsiębiorstwa, dziennikarze, dystrybutorzy, organizacje branżowe itd.

Generalnie źródła te możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do źródeł wewnętrznych, kontrolowanych przez przedsiębiorstwo zaliczamy tzw. programy komunikacyjne, czyli wszelkie działania przedsiębiorstwa, które są zorganizowane w pewne systemy działań komunikacyjnych w formie np. kampanii reklamowych. Ich specyfika polega na konieczności dostosowania informacji do obowiązujących standardów przekazu.

Możemy je podzielić na tzw. działania medialne (określane również terminem above the linę), w zakres których wchodzą wszelkie prace związane z tworzeniem strategii reklamowej, strategii kreatywnej, produkcją, planowaniem i tzw. zakupem mediów (Ty radio, dzienniki, magazyny, outdoor, kino) oraz działania typu below the linę, obejmujące prace z zakresu produkcji i planowania takich narzędzi komunikacyjnych, jak promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż bezpośrednia i marketing bezpośredni.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.