Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zróżnicowanie obrazu zaangażowanego pracownika

Jeśli chodzi o zachowania społeczne przypisywane zaangażowanemu pracownikowi, to respondenci podkreślili występowanie skłonności przywódczych , ale jednocześnie współdziałanie, dążenie do osiągania uzgodnionych celów. Jego zachowania wywierają wpływ na otoczenie, ceni dobrą organizację i rozważne planowanie. Przejawiana pewność siebie sprawia, że nie przejmuje się dezaprobatą otoczenia. Zręcznie kieruje działaniami grupy, jest stanowczy. Szybko podejmuje inicjatywę i załatwia sprawy.

Analiza wyników badań z uwzględnieniem stażu pracy ukazała zróżnicowanie obrazu zaangażowanego pracownika w percepcji kadry zarządzającej. Wartości średnich wyników, odchylenia standardowego, testu istotności różnic t prezentują kolejno tabele: 2,3,4 w podziale na poszczególne okresy stażu pracy.

Należy jednak pamiętać, że zaangażowanie ma różne wymiary, świadczy o nim nie tylko sama realizacja celów, ale ich akceptacja, a także wspólnie podzielane wartości organizacyjne (czyli identyfikacja). Rola kadry menedżerskiej w tym zakresie jest bardzo znacząca. Oprócz wymiaru zaangażowania „uczestnictwo” powinno się dążyć do wzmacniania lojalności pracownika, które warunkuje „zaangażowanie do zostania w organizacji”. Wynika ono w dużym stopniu z poziomu zadowolenia pracowników, ale także zaufania do przełożonych. W tym kontekście należy podkreślić znaczenie budowania w organizacji kultury zaufania, którą można kształtować m.in. poprzez umacnianie relacji międzyludzkich i międzygrupowych, opartych na wspólnych wartościach oraz wspólnocie interesów . Rezultatem tych działań może być kształtowanie zaangażowania „afektywnego”, które odzwierciedla emocjonalne przywiązanie pracownika, identyfikację ze środowiskiem pracy, dumę z przynależności do organizacji oraz chęć pozostania w niej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.